หนุ่มพันธุ์ขน ผมแพ้ขนครับ เห็นแล้วอยากเข้าไปทำร้ายนัก 555